ارمنستانپرس و جو کد پستی
ارمنستانمنطقه 1Vayots Dzor/Վայոց Ձոր

ارمنستان: منطقه 1 | منطقه 2

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 1: Vayots Dzor/Վայոց Ձոր

این لیست Vayots Dzor/Վայոց Ձոր است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Agarakadzor/Ագարակաձոր, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր: 3602

عنوان :Agarakadzor/Ագարակաձոր, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
شهرستان :Agarakadzor/Ագարակաձոր
منطقه 2 :Eghegnadzor/Եղեգնաձոր
منطقه 1 :Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
کشور :ارمنستان(AM)
کد پستی :3602

بیشتر بخوانید درباره Agarakadzor/Ագարակաձոր

Aghavnadzor/Աղավնաձոր, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր: 3603

عنوان :Aghavnadzor/Աղավնաձոր, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
شهرستان :Aghavnadzor/Աղավնաձոր
منطقه 2 :Eghegnadzor/Եղեգնաձոր
منطقه 1 :Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
کشور :ارمنستان(AM)
کد پستی :3603

بیشتر بخوانید درباره Aghavnadzor/Աղավնաձոր

Areni/Արենի, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր: 3604

عنوان :Areni/Արենի, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
شهرستان :Areni/Արենի
منطقه 2 :Eghegnadzor/Եղեգնաձոր
منطقه 1 :Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
کشور :ارمنستان(AM)
کد پستی :3604

بیشتر بخوانید درباره Areni/Արենի

Artabuynq/Արտաբույնք, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր: 3605

عنوان :Artabuynq/Արտաբույնք, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
شهرستان :Artabuynq/Արտաբույնք
منطقه 2 :Eghegnadzor/Եղեգնաձոր
منطقه 1 :Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
کشور :ارمنستان(AM)
کد پستی :3605

بیشتر بخوانید درباره Artabuynq/Արտաբույնք

Chiva/Չիվա, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր: 3612

عنوان :Chiva/Չիվա, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
شهرستان :Chiva/Չիվա
منطقه 2 :Eghegnadzor/Եղեգնաձոր
منطقه 1 :Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
کشور :ارمنستان(AM)
کد پستی :3612

بیشتر بخوانید درباره Chiva/Չիվա

Getap/Գետափ, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր: 3606

عنوان :Getap/Գետափ, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
شهرستان :Getap/Գետափ
منطقه 2 :Eghegnadzor/Եղեգնաձոր
منطقه 1 :Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
کشور :ارمنستان(AM)
کد پستی :3606

بیشتر بخوانید درباره Getap/Գետափ

Gladzor/Գլաձոր, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր: 3607

عنوان :Gladzor/Գլաձոր, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
شهرستان :Gladzor/Գլաձոր
منطقه 2 :Eghegnadzor/Եղեգնաձոր
منطقه 1 :Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
کشور :ارمنستان(AM)
کد پستی :3607

بیشتر بخوانید درباره Gladzor/Գլաձոր

Hermon/Հերմոն, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր: 3609

عنوان :Hermon/Հերմոն, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
شهرستان :Hermon/Հերմոն
منطقه 2 :Eghegnadzor/Եղեգնաձոր
منطقه 1 :Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
کشور :ارمنستان(AM)
کد پستی :3609

بیشتر بخوانید درباره Hermon/Հերմոն

Khachik/Խաչիկ, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր: 3608

عنوان :Khachik/Խաչիկ, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
شهرستان :Khachik/Խաչիկ
منطقه 2 :Eghegnadzor/Եղեգնաձոր
منطقه 1 :Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
کشور :ارمنستان(AM)
کد پستی :3608

بیشتر بخوانید درباره Khachik/Խաչիկ

Malishka/Մալիշկա, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր: 3610

عنوان :Malishka/Մալիշկա, Eghegnadzor/Եղեգնաձոր, Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
شهرستان :Malishka/Մալիշկա
منطقه 2 :Eghegnadzor/Եղեգնաձոր
منطقه 1 :Vayots Dzor/Վայոց Ձոր
کشور :ارمنستان(AM)
کد پستی :3610

بیشتر بخوانید درباره Malishka/Մալիշկա


کل 30 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی